Maneesin säännöt

 1. Juoksuttaminen kentällä tai maneesissa on sallittu, jos muut samalla ratsastusalueella harjoittelevat ratsukot antavat siihen luvan.
 2. Hevosen lannat poistetaan  välittömästi ja kerätään lannalle tarkoitettuihin astioihin.
 3. Jos rakennat esteitä, WE-esteitä tai koulukilpailuaidat, ne tulee korjata pois käytön jälkeen, jos muuta ei ole erikseen sovittu. Alueella valmiina olevat esteet palautetaan käytön jälkeen takaisin niin kuin ne olivat alueelle saapuessa.
 4. Rikkoutuneista harjoitusmateriaaleista tulee ilmoittaa henkilökunnalle välittömästi.
 5. Maneesissa ei sallita hevosen väkivaltaista tai muutoin epäasiallista kohtelua. Ongelmatilanteissa on pyydettävä aina apua. Kysy ongelman ratkaisemiseksi tarvittaessa useamman hevosammattilaisen mielipide. Ethän jää yksin.
 6. Jos hevosesi rikkoo jotakin, esim. potkaisemalla maneesin seinän tai pudottaa maneesin peilin, on hevosesta vastuussa oleva henkilö korvausvelvollinen.
 7. Mukaan tuodut koirat on pidettävä kiinni ja niiden jätökset on siivottava pois.

Muista yleiset ratsastussäännöt:

 1. Ohitus aina oikealta.
 2. Kypärä oikein kiinnitettynä pakollinen ratsastaessa koko tilan alueella
 3. Uralla eturatsastusoikeus (vapaalta uralta/ voltilta tuleva väistää)
 4. Huomioi muut ratsastajat ja vältä ääniapujen kuuluvaa käyttöä ja pidä hevosesi rauhallisena. Jos hevonen ei ole ratsastajan hallinnassa ja tilanne voidaan tulkita muille vaaraa aiheuttavaksi, on muilla ratsastajilla on oikeus pyytää ratsukkoa poistumaan ratsastusalueelta.