Verianalyysit

VERIANALYYSIT

HEMATOLOGIAN ANALYYSIT:

Täydellinen verenkuva
Nivelneste (valkosolut)

KEMIAN ANALYYSIT:

 

Laaja elinarvopaneeli:  ALT, ALB, ALP , AMY, CA, CRE, GLOB, GLU, PHOS, K+, NA+, TBIL, TP, BUN

Hevosen perus-elinarvopaneeli: ALB, AST, CA, CK, CRE, GGT, GLOB, GLU,K+, NA+,tCO2,TBIL, TP, BUN

Munuaispaneeli: ALB, BUN, CA, Cl-, CRE, GLU, K+, NA+, PHOS, tCO2

Maksapaneeli: ALB, ALT, ALP, BA, CHOL, GGT, TBIL, BUN

Suppea kilpirauhaspaneeli: T4, CHOL

HYYTYMISANALYTIIKKA:

-Fibrinogeeni (menetelmä: Ellis-Stransky)

ERIKOISKEMIAN ANALYYSIT:

-cCRP
-SAA
-Lipaasi
-Progesteroni(koira)
-SDMA
-Laktaatti

MUUT ANALYYSIT:

-Fibrinogeeni (menetelmä: lämpöpresipitaatio)
-Varsan vasta-ainetesti
-Hemoglobiini
-Glukoosi